Mon. Aug 8th, 2022

Author: witttroubobhap

מערכת שקופה של בונוסים של עובדים. בנות עוזבות את ההטענות מגברים באופן אישי. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל נערות ליווי באילת – צור עבודה הגונה עם רווחים כבדי משקל, וגברים מעוניינים מספקים שירותים ישירות לרמה הטובה ביותר. באופן בלעדי שיטה זו מאפשרת לבצע שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה רווחי הן עבור העובדים והן עבור הלקוחות שלנו.עם ההגעה לישראל, הארגון יוצר תנאים ראויים לעובדים. זהו חדר במלון או בית שכור. זה תלוי בהכרזת הנערה עצמה, מכיוון שהתשלום עבור ההסדר נועד רק למאזן העובדת. העלות הממוצעת של דירה קבועה יומית בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.